+48 609 313 316

kontakt@dzienzycia.pl

Narodowy Kongres Rodziny – „Niepodległa, Rodzinna”

Hasło tegorocznego Kongresu „Niepodległa, Rodzinna” - to przypomnienie prawd nieuświadomionych, że rodzina to miejsce budowania bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, odpowiedzialności, odwagi, męstwa, aktywności społecznej i wielu innych cnót, które tworzą silną społeczność obywatelską – silny Naród. Podczas prac Narodowego Kongresu Rodziny poruszać będziemy zagadnienia takie jak wartości kształtowane w rodzinie. Podsumowaniem prac Kongresu będzie zebranie postulatów dla decydentów oraz środowisk prorodzinnych kierunków zmian w polityce prorodzinnej oraz wzbogacenie narodowej debaty o rodzinie, która jest też rozpoczęciem prac nad założeniami do przygotowywanej ustawy prorodzinnej.

Program Narodowego Kongresu Rodziny w Warszawie 21 marca 2018 r.

11:00

Otwarcie Kongresu

Jacek Sapa – Prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia
Pani Beata Szydło – Wiceprezes Rady Ministrów
 

11:30

Rodzina a Godność Człowieka

Wystąpienie Pana Prof. Michała Seweryńskeigo – Wicemarszałek Senatu

11:40

Niepodległa, Rodzinna

Wystąpienie Pana Prof. Wojciecha Roszkowskiego – Historyk, Ekonomista, Publicysta

11:50

Zasada Subsydiarności w Państwie

Wystąpienie Pani Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

12:20

Fundament Cywilizacyjno Kulturowy Rzeczpospolitej

12:50

Fundament Prawny Rzeczpospolitej

Wystąpienie Pana Zbigniewa Ziobry – Minister Sprawiedliwości

13:20-13:50 Przerwa kawowa

13:50

Założenia nowej ustawy „Samorząd dla Rodziny”

Wystąpienie Pana Piotra Uścińskiego Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej

14:20

Debata nad założeniami nowej ustawy

*organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

Prelegenci

Pan JACEK SAPA
Prezes Fundacji NDŻ

Pani BEATA SZYDŁO
Wiceprezes Rady Ministrów

Pan Prof. MICHAŁ SEWERYŃSKI
Wicemarszałek Senatu

Pan Prof.WOJCIECH ROSZKOWSKI
Historyk, Ekonomista, Publicysta

Pani ELŻBIETA RAFALSKA
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pan ZBIGNIEW ZIOBRO
Minister Sprawiedliwości

Pan PIOTR UŚCIŃSKI
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej

Patronat

Partnerzy

Patronat medialny Kongresu:

Tulipany Narodowego Dnia Życia

Tulipany Narodowego Dnia Życia to wyróżnienia dla zasłużonych, propagujących wartości rodzinne dziennikarzy, artystów, inicjatyw społecznych oraz samorządów. Celem nagród jest dowartościowanie i promocja tych przejawów aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowy silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę społeczną rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną.

Od 2004 roku Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia wyróżnia Tulipanami osoby i przedsięwzięcia prorodzinne. W tym roku Tulipany zostaną wręczone w następujących kategoriach:
- inicjatywa społeczna
- samorząd przyjazny rodzinie
- przedsiębiorca
- dziennikarz
- dzieło kultury

Partner Główny Gali Tulipanów Narodowego Dnia Życia

Zgłoszenie kandydatury w plebiscycie Tulipany Narodowego Dnia Życia

DANE OSOBY ZGŁASZANEJ (KANDYDATA) DO PLEBISCYTU:

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych przeze mnie w niniejszym formularzu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w celu niezbędnym do zgłoszenia kandydata do nagrody Tulipany Narodowego Dnia Życia

Główny Sponsor

Patronat medialny Gali: